Vesněnka-pomoc rodinám Agentura

Denní centrum pro děti VESNĚNKA, o.p.s., se sídlem Brno, Údolní 10, 602 00,
www.vesnenka.eu, vesnenka@seznam.cz,  IČO 27733998, bankovní spojení: 5102661304/4000
 

„Vesněnka – pomoc rodinám“
     služba hlídání dětí v Brně a okolí v domácím prostředí
     garance osobního přístupu a profesionality

Naše nabídka:
 

·   jednorázové hlídání dětí v domácím prostředí dítěte

·   dlouhodobé hlídání dětí v domácím prostředí dítěte

·   doprovod nebo vyzvedávání dětí ze školy, školky, kroužků

·   doučování učiva základní školy v domácím prostředí

·   možnost komunikace v cizím jazyce

·   hlídání  dítěte v době nemoci v domácím prostředí
 

Vesněnka, denní centrum pro děti je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností od roku 2007. Ve své hlavní činnosti nabízí zajištění denní péče ve svých  prostorách na Údolní 10 v Brně pro děti od 1 do 5 let v moderně vybavené školičce. Souběžně provozuje od roku 2012 firemní školičku pro fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně pro děti zaměstnanců.
Je dlouholetým partnerem brněnských středních, vyšších odborných i vysokých škol, realizuje vedení odborných praxí studentů. Díky dlouholetým zkušenostem nyní nabízí novou službu zajištění péče o dítě ve věku od 1 roku v domácím prostředí – v bydlišti dítěte. Zaručuje profesionalitu a odpovědnost při práci s malými i většími dětmi. Denní centrum pro děti Vesněnka o.p.s. je vedena na živnostenském úřadě s oprávněním zajištění celodenní péče o děti do 15 let věku a splňuje všechny podmínky stanovené zákonem.  

Naše proškolené chůvičky :

*   Prošly výběrovým řízením za dohledu odborníků z oblasti péče o děti i psychologů
*   Mají pěkný a odpovědný vztah k dětem
*   Mají zkušenosti s hlídáním dětí v rodinách, vedením kroužků, péčí o sourozence
*   Absolvovaly kurz první pomoci a bezpečnosti při práci s dítětem, kurz komunikace,  
     jsou proškoleny  v oblastech péče o děti, absolvovaly povinnou praxi ve školičce  
     Vesněnka pod dohledem odborného personálu  
*   Jsou zdravotně způsobilé, trestně bezúhonné a nekuřačky, jsou plnoleté
*   Většina našich chův studuje vysokou nebo vyšší odbornou školu, některé absolvovaly
      Rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti od 1 roku věku dítěte s akreditací MPSV
*   Jsou s námi v úzkém kontaktu , můžeme garantovat způsobilost
     k zajištění péče o dítě  
 

Cena: 110 Kč/hodinu s možností individuální domluvy

 

Bližší podrobnosti je možné získat telefonicky (mobil: 734 384 388)
nebo na e-mailu: vesnenka@seznam.cz