PROGRAMY PRO MŠ a ZŠ

Vesněnka nabízí tyto programy pro MŠ a ZŠ:

  • Výukové programy
  • Logopedickou depistáž pro děti z MŠ i ZŠ
  • soutěž v keramice Brněnský hrnek