Ceník služeb: 60 Kč/hodinu hlídání dítěte


 Způsob úhrady platby dětí zapsaných ve Vesněnce, denním centru pro děti, o.p.s.

  •  Platbu je možné provést přes účet nebo hotově k 15.dni předešlého měsíce nástupu nebo pravidelné docházky 
  •  Pokud platba nebude provedena bez zdůvodnění, Vesněnka o.p.s. si vyhrazuje právo postoupit volné místo dalšímu dítěti – náhradníkovi 
  •  Variabilní symbol  vydává ekonomka při nástupu dítěte do Vesněnky – zůstává v platnosti po celou dobu docházky dítěte
  •  Příkaz k platbě vydává ekonomka do 10.dne předešlého měsíce sjednané docházky dítěte
  •  Uhrazená  platba je nevratná.
  •  Přednost na umístění dítěte ve Vesněnce mají rodiče, kteří respektují a dodržují tyto sjednané platební podmínky
  •  Individuální případy ohledně plateb budou řešeny s ekonomkou provozu.