Organizace příjímání dětí do centra


V případě zájmu o zajištění péče o dítě v našem zařízení prosíme o vyplnění formuláře Žádost o přijetí dítěte. klikněte zde F1 Žádost o přijetí.doc (82 kB). V případě uvolnění místa Vás budeme ihned informovat telefonicky nebo mailem o možnosti nástupu do školičky. Umísťování dětí do Vesněnky probíhá dle kapacitních možností školičky.

 • Do centra mohou být děti od 1 do 5 let přijaty kdykoliv během roku,

  pokud je volná kapacita.  O umístění  dítěte do zařízení rozhodují
  pověření zaměstnanci Vesněnky. Děti přijímá do centra na základě podané žádosti ředitel Vesněnky. 
  V žádosti zákonní zástupci dítěte vyznačí dny a hodiny pobytu dítěte v centru. 
  Vesněnka   si vyhrazuje  právo na odmítnutí dítěte z  důvodů,  které  sdělí rodiči
  ( nepřizpůsebení se dítěte režimu ve školičce, zdravotní  nebo psychické důvody, 
  které se zjistí ve zkušební době dítěte apod. - vždy po konzultaci  s rodičem) 

Úplata za pobyt dítěte v centru

Platbu za pobyt dítěte v centru lze provést následujícímu způsoby:

 • převodem z účtu
 • v hotovosti

Variabilní symbol (osobní číslo dítěte) bude přidělen při přijetí dítěte do centra a zůstává stejný po celou dobu docházky.

Platba musí být uhrazena vždy do 10.dne předešlého měsíce nástupu nebo pravidelné docházky. Pokyny k platbě zasílá mailovou poštou ekonomka školičky.