O Vesněnce

Školička pro děti Vesněnka je rodinným zařízením péče o děti předškolního věku , které vychází z místních tradic a zkušenosti čerpá u holandského modelu obdobně zaměřených organizací. Zajišťuje krátkodobý pravidelný pravidelný dohled nad dětmi ve věku od jednoho do pěti let a díky zajištěnému celodennímu programu a volitelné době a délce pobytu vychází vstříc zaměstnaným rodičům. Zejména maminkám umožňuje přijmout částečný pracovní úvazek, neztratit kontakt s bývalým zaměstnáním a doplňovat si vzdělání studiem.

Centrum je v provozu ve všední dny (pondělí až pátek) od 7.30 do 17.00 hodin - dle sjednaných časů docházky dětí.  Provoz je celoroční, včetně měsíců červenec a srpen. Ve dnech státních svátků nezajišťuje centrum provoz.

Provoz centra je zajišťován kvalifikovaným personálem, který tvoří ředitelka Vesněnky, ekonomka, vedoucí chůva, 3 chůvy a studenti v rámci svých povinných praxí, kteří jsou do školičky přijímáni na základě sjednaných vstupních podmínek. Jedná se o studenty FSS MU v Brně , studenty Vyšší odborné školy sociální na Kotlářské ulici v Brně a SŠSZS Vesna,o.p.s.  Dále jsou zajištěny služby údržbáře a uklizečky. Náplň práce jednotlivých osob je dána „Pracovním řádem“.

Centrum tvoří jedna smíšená třída, která umožňuje spojení nejmladších dětí s těmi nejstaršími. Maximální kapacita centra je v daný moment dvanáct dětí, přičemž celkový počet dětí je závislý na četnosti a délce pobytu dětí (střídání dětí).

Délka a doba pobytu dětí v centru je stanovena rodiči. Rodiče podepisují dohodu o zajistění péče o jejich dítě v přesně stanovených termínech. Děti mohou být zařazovány do centra kdykoliv během roku dle stavu naplněnosti centra. Na základě stanovených termínů je vypočítána částka úplaty za pobyt dítěte v centru.

Centrum má povinnost zajistit optimální klima pro děti, dbát na mezilidské vztahy (vztahy mezi chůvami a dětmi, mezi zaměstnanci i mezi dětmi samotnými), dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech zaměstnanců, vytvářet prostředí vzájemné důvěry a respektování.

Z praktického hlediska má centrum za úkol vytvářet režim, který je v souladu se zdravým stylem života (vhodný pracovní a odpočinkový režim s dostatkem relaxace a pohybu), zajistit kvalitní  materiální podmínky v centru (dětský nábytek, tělocvičné nářadí, lůžka, hračky, pomůcky), dbát na bezpečnost centra (např. nezávadnost a bezpečnost lůžek), dbát na hygienické podmínky, vylepšovat estetickou stránku centra.

Centrum nezajištuje dětem během pobytu v centru klasickou formu stravování. Stravování je založeno na konzumaci vlastních pokrmů, které při předání dítěte do centra odevzdají personálu rodiče. Před konzumací chůvičky pokrmy připraví (ohřev v mikrovlnné troubě, servírování). Dítě tak konzumuje stravu, na kterou je zvyklé (např. alergie, nechutenství...). Po celou dobu provozu je v centru dbáno na pitný režim dětí (k dispozici je stále dostatek tekutin). Rodičům je umožněno zajistit si dodávku stravy dovážkovou službou.

Pobyt v centru smysluplně obohacuje denní program dítěte, nabízí dětem širokou škálu podnětů z různých oblastí lidské činnosti, rozvíjí duševní pohodu, psychickou i tělesnou otužilost a zdatnost, intelekt, řeč a jazyk, utváří vztahy dětí k ostatním dětem a dospělým, vede k osvojení základů společenských, morálních a estetických hodnot, podporuje vytváření základních životních návyků.

Program je doplněn zájmovými aktivitami, které jsou včleněny do denního programu. Vedení aktivit zajišťuje pověřený personál a odborní lektoři. Pro rodiny s dětmi jsou celoročně organizovány pobyty v přírodě, akce, soutěže, výlety, Letní prázdninové školičky, koncerty, vzdělávací přednášky apod.

Jak to vše začalo?

Vznik Vesněnky byl podmíněn současným stavem zařízení pro děti předškolního věku. Inspirací se stala zařízení provozovaná v Holandsku... 

Napsali o nás

Denní centrum pro děti Vesněnka, o.p.s. (Královopolské listy; květen 2009)

Centrum pro děti pomůže rodičům (Deník; 6.5.2009)

Kam s předškolákem? Do Vesněnky (Sedmička, č.3, 30.4. - 6.5.2009)

O Vesněnce v pořadu Sama doma (ČT, Sama doma; 24.4.2009)

Školek je jako šafránu, zachraňují to soukromé chůvy (zena-in.cz; 1.4.2009)

V Brně se otevře nový typ školky, umožní nepravidelný režim (iporadna.cz; 13.3.2009)

V Brně se v květnu otevře nový typ školky (lidovky.cz; 13.3.2009)

Nová školka umožní nepravidelný režim (Lidové noviny; 13.3.2009)