LOGOPEDICKÁ PORADNA

V červnu 2013 byla slavnostěně otevřená Logopedická poradna pro děti, mládež i dospělé. Díky finanční podpoře podporovatelů a dotaci z ÚMČ Brno-střed byla zrekonstruována místnost ve 2.patře nad školičkou Vesněnka, Údolní 10. V červnu proběhla logopedická depistáž mezi dětmi ze školičky a d července tak mohou děti s logopedickými vadami navštěvovat pravidelně paní magr. Helenu Robešovou. Vady řeči jsou stále častějším problémem u dětí a proto včasná diagnéza a následné cvičení pomůže dětem v rozvoji mluvní dovednosti. V první úvodní diagnostice paní logopedka kontrolovala u dětí vývoj fonematického sluchu, celkovou obratnost mlividel, rozsah slovní zásoby, artikulaci hlásek, věkové zvláštnosti řeči a koktavost či patlavost.

Na základě provedené depistáže bylo zjištěno, že největší problémy mají děti se sykavkami. Slovní zásoba dětí odpovídal věku a děti neměly problémy s fonematickým sluchem. Jsme rádi, že můžeme rodičům nabídnout možnost aktivní pomoci v oblasti logopedie.

Tuto aktivitu popdpořili finančním darem, který zajistil možnost rekonstrukce prostor pro poradenskou  službu: JUDr. Robert Kerndl, ÚMČ Brno-střed, Autonova,s.r.o., rodina Pilliarová, rodina Búhnová, pan Kselík, paní Jiřina Havlíková. Děkujeme.

Školní ro 2015/2016

Provozní doba poradny: úterý 14:00-19:00 hod., vždy po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání

Kontakt a domluva na logopedické poradenství: mobil: 734 384 388 Vesněnka, o.p.s. nebo písemně mail:vesnenka@seznam.cz

Ceník služeb:
vstupní logopedická depistáž s písemnou zprávou 100,- Kč (30 minut lekce)
                                          logopedická poradna 65,- Kč (20 minut lekce)