aktuálně je v přípravě BRNĚNSKÝ HRNEK IX. aneb

 

 

 

BRNĚNSKÝ HRNEK VIII. aneb Stará brněnská domovní znamení ožívají

akce se koná pod záštitou pana starosty MČ Brno-střed Mgr.Libora Šťástky
Soutěž je určená dětem z MŠ, ZŠ, uměleckých škol a kroužků, speciálních škol, ústavů, škol pro nevidomé, tělesně a zdravotně postižené, mládeži i dospělým, jednotlivcům i kolektivům.

kategorie – Glazovaný kachel

Zahájení soutěže 1.9. 2013, konec soutěže červen 2014

Výherci soutěže budou  v dubnu  2013 ve 14:00 hod. po slavnostním vyhlášení výsledků odbornou porotou odměněni, výrobky budou vystaveny pro veřejnost v prostorách Radnice městské části Brno-střed, Dominikánské náměstí  a dalších reprezentativních místech.  Výrobky dětí budou vyfoceny
a každý kolektiv obdrží dárkové fotoalbum.

Seznam zapojených kolektivů do soutěže:

celkem soutěžících:
158
počet prací: 123

soutěž:
Brněnský hrnek VIII.

     

Brněnská domovní znamení ožívají

 
název kolektivu zodpovědná osoba počet dětí výrobky Domovní znamení  
           
ZŠ Ŕehořova Bohdana Zapletalová 20 10 U bílého beránka  
Keramika I.          
ZŠ Ŕehořova Bohdana Zapletalová 20 10 U bílého anděla  
Keramika II.          
ZŠ Heyrovského Zdeňka Janoušková 10 10  U krásné otrokyně  
Kroužek ŠD Śikulka          
MŠ Pramínek Alena Bradáčová 15 7 U tří mouřenínů  
           
ZŠ Pramínek Alena Bradáčová 15 8 U tří mouřenínů  
           
Dílna Ořech ZŠ Ořechov Věra Salneková 10 10 U zalté kotvy  
           
DS Foltýnova 21 Ivana Paravičiny 4 4 U zaltého jelena  
Dovedné ruce Jana Sedláková        
Sdružení Artissimo Anna Kojecká 5 5 U tří knížat  
Jánská 12 Brno          
Masarykova MŠ Hana Grossmannová 5 5 U pěti skřivánků  
           
Masarykova ZŠ Hana Grossmannová 10 10 Zlatý pohár  
           
Masarykova ZŠ Hana Grossmannová 10 10 Zlatá koruna  
           
MŠ Pohádka Brno Zdena Straková 6 6 U dvou rudých růží  
           
APLA JM  Martina Černíková 4 4 U červeného raka  
           
ZŠ Horácké náměstí Hana Jankowská 20 20 U města Vídně  
           
DS Foltýnova 21   4 4 U božího oka  
Tvořivá dílna Jana Sedláková        
           
           
           
           

 

Pravidla a průběh soutěže:

Po odeslání přihlášky do soutěže (přikládáme k tomuto letáčku) na adresu vyhlašovatele mailem (vesnenka@seznam.cz) vám zašleme seznam původních brněnských domovních znamení, ze kterých si můžete vybrat  „svůj“  motiv. 
Po konzultaci s organizátorem soutěže (na telefonu 734 384 388) vám znamení závazně potvrdíme (dle toho, zda v danou chvíli bude ještě volné, doporučujeme proto zvolit více variant) a následně vám zašleme další informace o vybraném domu a fotodokumentaci stavby, kterou zpracoval umělecký fotograf z MČ Brno-střed.

Od této chvíle mohou soutěžící zpracovávat svůj návrh kachle s motivem zadaného domovního znamení ve formátu 20x20cm nebo 20x15 cm.
Celý soutěžní kolektiv vždy bude vytvářet stejný domovní znak v počtu dle počtu soutěžících jednotlivců, či menších skupin v případě dětí předškolního věku, nebo dle technických možností a volby soutěžících.
Hotové výrobky budou přijímány do odborného hodnocení do 31.1.2014. Výrobky odevzdané po termínu nebudou zařazeny do hodnocení vzhledem k náročnosti realizace letošní soutěže a následným krokům.

V měsíci únoru proběhne vyhodnocení nejlepších výtvorů –  bude určen TOP výrobek a 2.a 3.místo vždy pro daný motiv domovního znamení, to znamená, že každý soutěžní kolektiv získá ocenění TOP, 2. a 3.místo. Všichni soutěžící obdrží diplom a malou odměnu za účast v soutěži, vítězné práce budou odměněny dle pořadí.

Hodnotící komise: Táňa Nedvědová – keramička, Oľga Hubíková grafička,
Libor Šťástka starosta MČ Brno-střed, Antonín Dostál keramik, zástupce Odboru památkové péče MMB, Milena Flodrová historička.

TOP výrobek bude předán po vyfocení a zdokumentování soutěžnímu kolektivu, který následně, tentokrát již společnými silami, vytvoří výsledný finální kachel 
ve formátu 30x30 cm nebo 30x20 cm se 4 rohovými otvory k zavěšení
Každý kolektiv obdrží keramickou hlínu a glazury při slavnostním vyhlášení soutěže
na zpracování finálního kachle v dubnu 2014.

Termín odevzdání hotového finálního kachle bude do 30.5.2014.

Kachle budou zdokumentovány a věnovány jednotlivým majitelům domů k vyvěšení, popřípadě budou osazeny v prostorách radnice Brno-střed.

Bude připravena publikace o celé akci s fotkami výrobků, daty k jednotlivým domům a dalšími informacemi o soutěžících a jejich poznatky z průběhu soutěže. Doporučujeme, pokud je to technicky možné – prohlídku „vašeho“domu, aby děti mohly načerpat inspiraci k tvorbě.    

Výrobky zaslané do soutěže se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. 

Přijímání výrobků do soutěže do 31.1.2014
hodnocení výrobků – únor 2014
Zpracování, fotodokumentace, příprava publikace březen až květen 2014
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže duben 2014

Zpracování vítězného výrobku s domovním znamením – květen 2014
Osazení kachlí na domy, výstava na radnici Brno-střed červen 2014

Souběžně zveme děti s rodiči a prarodiči na tématickou akci v rámci Brněnských dnů
pro zdraví, kterou pořádáme 6.10.2013 v neděli, start je mezi 10:00-14:00 hod.
od budovy Vesny, Údolní 10. Akce nese název Tajemství tří mouřenínů
a provede děti i dospělé historickou částí města Brna. Podle mapky budou děti hledat staré domy a budovy, plnit úkoly na stanovištích a hledat odpovědi
na kvízové otázky s tématem starých brněnských domovních znamení.     

Pro všechny účastníky jsou připraveny drobné odměny v cíli cesty.

Podmínky soutěže, přihlášky a bližší podrobnosti a informace
k průběhu soutěže: Přihláška ke stažení zde:Přihláška do soutěže.doc (29184)
Ing. Jana Benešová, Vesněnka, o.p.s., Údolní 10, Brno, mobil 734 384 388,
e-mail: vesnenka@seznam.cz

Tuto akci podpořil Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB,
statutární město Brno a ÚMČ Brno-střed.


Již proběhlo:

BRNĚNSKÝ HRNEK VII. aneb Vůně z hlíny stvořená

Již 7.ročník soutěže je připraven na školní rok 2012-2013 pro všechny zájemce o tvorbu z keramické hlíny, kteří si chtějí vzájemně poměřit své hliněné výkony.
Soutěž má v Brně již sedmiletou tradici a stala se velice vyhledávanou možností porovnat si svoje síly v keramické tvorbě pro širokou veřejnost: děti z MŠ, ZŠ, uměleckých kroužků, ZUŠ, ŠD, ale i  pro seniory a jednotlivce.
Vyhlášení soutěže bylo podpořeno finančními prostředky statutárního města Brna OŠMT MMB. Děkujeme. 

Ke dni 21.3.2013 byl ukončen příjem výrobků a proběhlo úspěšné focení. Díky paní učitelce Šárce Dostálkové, Ivě Albertové a pomocnici Janě Koppové jsou fotky prolnuty nejprve přicházejícími jarními dny (se sluníčkem a narciskami) a posléze navrátivší se zimou (se sněhem a zmrzlými prsty fotografky). Víme tedy, že účast byla opět hojná - 17 soutěžních kolektivů, 124 dětí, 114 soutěžních prací, 1 kolektivní práce. Soutěže se účastnily MŠ, ZŠ, ŠD, keramické dílny a děti z Aply.
V týdnu od 25.4. do 28.4.2013 proběhne hodnocení odbornou porotou ve složení: paní historička Milena Flodrová - patronka soutěže, Táňa Nedvědová - keramička, Oľga Hubíková - grafička a výtvarnice, Petra Hložánková - keramička a další porotci. Následovat bude vyhodnocení, zpracování výsledků, příprava diplomů, odměn, fotoalb, příprava vyhlášení, kompletace cen a dalších odměn.

Slavnostní vyhlášení soutěže: 18.dubna 2013, Zahradní sál Vesny, Údolní 10, Brno 

Již nyní se těšíme na vítěze a vítězné kolektivy. Všichni budou před vyhlášením výsledků obesláni.  
 

1.října 2012 byl vyhlášen 7.ročník soutěže v keramice. Školy, které se již zúčastnily, popřípadě projevily zájem, byly obeslány se soutěžními pravidly letošního ročníku. Vzhledem k tomu, že stále přibývá soutěžních kolektivů a není v našich skrovných silách hodnocení ve dvou kategoriích, bude od letošního roku vyhlašována pouze jedna kategorie.

 

HISTORIE SOUTĚŽE

1.ročník 2006-2007 Brněnský hrnek (kategorie Hrnek a Příroda-volné téma)
2.ročník 2007-2008 Brněnské pověsti v hliněném hávu (Zpracování brněnských pověstí a Květináč)
3.ročník 2008-2009 Brněnské kuriozity (Co nás v Brně zaujalo a Glazovaný kachel)
4.ročník 2009-2010 Pohádka v hlíně ukrytá (Pohádka a  Glazovaná miska)
5.ročník 2010-2011 Jak jde čas (Hodiny a Keramický šperk)
6. ročník 2011-2012 Cena pro vítěze (Cena pro vítěze a Tužkovník)

Celkem se soutěže Brnnský hrnek zúčastnilo více než 900 dětí, mládeže a dospělých s více než 800 výrobky.

Letošním námětem bude: Vůně z hlíny stvořená aneb Aromalampa

Soutěž bude zahájena od 1.10.2012, je otevřená všem zájemcům bez ohledu věku.
Podmínky soutěže jsou uvedeny zde: letáček k soutěži Brněnský hrnek VII..doc (31,5 kB)
 

Seznam přihlášených účastníků do soutěže ke dni 31.3.2013

 

Brněnský hrnek VII.   Ročník 2012-2013    Vůně z hlíny stvořená
  název kolektivu zodpovědná osoba počet dětí    počet výrobků  
           
1. ZŠ Heyrovského Zdeňka Janoušková 11 13  
           
2. ZŠ Rehořova 3 Mgr. Bohdana 10 10  
    Zapletalová      
3. ZŠ Pramínek Alena Bradáčová 15 9  
           
4. MŠ Pramínek Alena Bradáčová 12 6  
           
5. MŠ Pohádka Brno Zdena Straková 5 5  
           
6. MŠ a ZŠ Blažovice, Nádražní 7 Bc.Magda Blahová 3 3  
           
8. MŠ a ZŠ Silůvky Věra Salneková 10 9  
           
9. Dílna Ořech, Ořechov, Komenského 2 Věra Salneková 18 18  
  MŠ a ZŠ Ořechov        
11. APLA JM  Martina Černíková 3 3  
    Martina Jambrikovičová      
12. ZŠ Horácké nám.12 paní Jankowská 13 14  
           
15. MŠ Skřivánek Barbora Goliášová 8 8  
  Kachlíkova 19, brno        
16. Masarykova ZŠ a MŠ Hana Grossmannová 10 10  
  Melč        
17. ZŠ Horácké nám.17   6 6  
  Školní družina        
           
      124 114  
  Ostatní přihlášené kolektivy výrobky do soutěže nedodaly.        
           
           
           

Výrobky byly do soutěže přijímány od 1.1.2013 do 15.3.2013, tento termín musí být dodržen z důvodů honocení a následného zpracování výsledků. Po tomto termínu není možné již předané výrobky do hodnocení odbornou komisí zařadit. Nyní probíhá závěrečné hodnocení a příprava cen pro vítěze soutěže.

Seznam účastníků soutěže z loňského ročníku 2011/2012:
 

  název kolektivu zodpovědná osoba
     
1. MŠ Hněvkovského Věra Salneková
     
2. Dílna Ořech ZŠ Ořechov Věra Salneková
     
3. MŠ Klášterského Věra Salneková
     
4. MŠ Kšírova Věra Salneková
     
5. MŠ Silůvky Věra Salneková
     
6. ZŠ Silůvky Věra Salneková
     
7. Hobbýk, centrum pro rodiče a děti Petra Picková
  (nedodány výrobky do hodnocení)  
8. MŠ Cacovická Helena Batíková
     
9. ZŠ J.A.Komenského skupina I. Helena Batíková
     
10. ZŠ J.A.Komenského skupina II. Helena Batíková
     
11. APLA JM  Martina Černíková
     
12. MŠ Pohádka Brno Zdena Straková
     
13. ZŠ Pramínek Alena Bradáčová
     
14. MŠ Pramínek Alena Bradáčová
     
15. ZŠ Heyrovského Zdeňka Janoušková
     
16. DS Foltýnova 21 Jana Zemánková
     
17. DS Foltýnova Ivana Paravičiny
     
18. MŠ Beruška Jaroslava Tůnová
     
19. MŠ a ZŠ Jundrov Veronika Jetelinová
     
20. MŠ Skřivánek Bystrc   
     
21. ZŠ Horácké náměstí Hana Jankowská
     
22. ZŠ Řehořova Bohdana Zapletalová

Z historie soutěže


Brněnský hrnek V. aneb Jak jde čas - ročník 2010-2011

1.kategorie - Jak jde čas (kalendář, hodiny, orloj, .....vlastní fantazie)

2.kategorie - Keramický glazovaný šperk

Soutěžní kolektivy mají k dispozici keramickou hlínu a glazuru - dotace MMB.

Soutěže se zúčastnilo rekordních 23 soutěžních kolektivů:

 • ŠD Kamínky pod vedením Růženy Pospíšilové (účast popáté)
 • ZŠ Horácké náměstí, vede p.uč.Hana Jankowská (účast popáté)
 • Kroužek Veselé malování při ZŠ Heyrovského 32 vedený paní vychovatelkou Zdeňkou Janouškovou ( účast popáté)
 • ZŠ Řehořova vede Mgr.Bohdana Zapletalová (účast počtvrté)
 • APLA JM pod vedením Mirky Hájkové,děti s autismem  (účast počtvrté)
 • ZŠ Palackého 68, škola pro děti s lehkým ment.postižením vede Miroslava Hájková (účast poprvé)
 • Dílna Ořech, Ořechov vede paní Věra Salneková (účast podruhé)
 • MŠ Pohádka, Běloruská 4, vede věra Nováková (účast podruhé)
 • ZŠ a MŠ Silůvky Výtvarná a keramická dílna Věra Salneková (účast poprvé)
 • MŠ Klášterského Brno-Komárov vede Věra Salneková (účast poprvé)
 • MŠ Kšírova 141, vede Věra Salneková (účast poprvé)
 • ZŠ J.A.Komenského Cacovická 6 vede Helena Batíková (účast poprvé)
 • Domov pro seniory Foltýnova 21, Dovedné ruce (účast poprvé) vede Ivana Pravičiny
 • Domov pro seniory Foltýnova 21, Klub dobré nálady (účast poprvé, průměrný věk klientů 85 let) vede Jana Zemánková a Marcela Rodová
 • MŠ Kachlíkova Skřivánek, Kachlíkova 19, Brno Bystrc (účast podruhé)
 • ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Cacovická 6, Brno vede Helena Batíková (účast poprvé)
 • Penzion pro seniory Vondrákova, vede Zuzana Herníková (účast poprvé)
 • ZŠ a MŠ Pramínek vede Alena Bradáčová (účast potřetí)
 • MŠ Beruška, Plovdivská Brno, vede Eva Kratochvílová (účast podruhé)

Akce byla jako každý rok popořena dotacemi z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Nad 4.i letošním 5.ročníkem převzal záštitu a soutěž podpořil pan starosta mČ Brno-střed Libor Šťástka.  Děkujeme.

 VYHLÁŠENÍ  VÝSLEDKů SOUTĚŽE

Vyhlášení proběhlo v zahradním sále Vesny 7.4.2011. Pozvání přijali pozvaní výherci a hosté. Úvodní slovo pronesla paní Milka Flodrová nan téma "Jak nám ten čas běží". Na závěr setkání byli výherci odměněni hodnotnými cenami, diplomy, plakátem s nafocenými vítěznými pracemi a fotoalbeze soutěže.

rekapitulace soutěže:

23 soutěžních kolektivů
246 soutěžících
věk účastníků soutěže: 3 roky až 93 let
počet prací: 173
11 hodnotitelů

Akci podpořil odbor školství OŠMT MMB, starosta MČ Brno-střed Libor Šťástka. Děkujeme.

Výtěžek z prodeje soutěžních prací činí 1.420,- Kč a bude použit na nákup hlíny do dalšího šestého ročníku soutěže.